Odzivnost je element trajnosti (pogled na VITR z vidika izobraževanja odraslih)

Povzetek Prispevek prikazuje razvoj VITR v izobraževanju odraslih po letu 2007 in ugotavlja slabo odzivnost na okoljske probleme in usmeritve…