Razumevanje beguncev v Sloveniji

https://doi.org/10.59132/geo/2016/2-3/24-31 Povzetek Že v preteklih zgodovinskih obdobjih so se ljudje preseljevali zaradi tega, ker je bilo njihovo življenje ogroženo, vendar…