Izhodišča za pedagoško vodenje v inkluzivni šoli

Povzetek Podatki kažejo, da se v vrtcih, šolah in zavodih za vzgojo in izobraževanje otrok s posebnimi potrebami srečujejo z…