Pomanjkanje in lakota v ljubljani v času prve in druge svetovne vojne

Izvleček Študija primera rekonstruira tok dogodkov, ki so v času prve in druge svetovne vojne Ljubljano pripeljali iz pomanjkanja v…