Različni pogledi na vodenje šol: prispevki fenomenološkega raziskovalnega pristopa

https://doi.org/10.59132/vviz/2022/3/6-29 Povzetek Vpliv ravnateljev na učinkovitost šol je postal ena osrednjih tem raziskav vodenja šol. Čeprav z določeno gotovostjo domnevamo,…