Socialna sprejetost in samopodoba nadarjenih učencev in učencev s primanjkljaji na posameznih področjih učenja

Povzetek Namen raziskave je bil ugotoviti socialno sprejetost in samopodobo nadarjenih učencev ter učencev s primanjkljaji na posameznih področjih učenja…

Povezanost prijateljstva v mladostništvu s socialno sprejetostjo in osamljenostjo

Povzetek V naši raziskavi so sodelovali dijaki gimnazij in srednjih poklicnih šol. Ugotovili smo zmerno pozitivno povezanost med socialno sprejetostjo,…