Potočka zijalka, visokogorska postojanka paleolitskih lovcev

Izvleček V članku je pred stavljeno orinjasjensko paleolitsko najdišče Potočka zijalka, njegov pomen za raziskovanje ledene dobe in za slovensko…