Geodiverziteta – temelj vsega živega

https://doi.org/10.59132/geo/2023/2-3/22-37 Povzetek Prisotnost žive narave je v uradnem sistemu varstva narave bistveno večja v primerjavi z njenim neživim delom. Posledično…