Šolska svetovalna služba danes: analiza rezultatov raziskave o vlogi svetovalne službe v šoli

Povzetek V letošnjem letu smo obeleževali petdeseto obletnico zaposlitve prvih timov svetovalnih delavcev, ki so opravljali svetovalno delo v šolah….