Učenec je v središču, kje je pa učitelj?

https://doi.org/10.59132/viz/2021/1-2/18-21 Povzetek Ena od sprememb v šolstvu, ki je zaznamovala 20. stoletje, je premik pozornosti od učitelja k učencu oziroma…