Predstavitev znanstvene monografije Bralna pismenost kot izziv in odgovornost

Presentation of Publication Scientific Monographs Bralna pismenost kot izziv in odgovornost (Reading Literacy as a Challenge and Responibility)