Izseljevanje Slovencev od devetnajstega stoletja do osamosvojitve Slovenije

https://doi.org/10.59132/geo/2016/2-3/32-43 Povzetek Odhajanje ljudi iz slovenskega etničnega prostora na tuje se je začelo že pred t. i. množičnim izseljevanjem, ki…