Večjezičnost kot norma in pristop pri pouku tujih jezikov

Izvleček Prispevek v okviru didaktike tujih jezikov opiše koncept večjezičnosti na ravni jezikovnopolitičnih in kurikularnih dokumentov ter na ravni raziskovalnega…