Delovno zadovoljstvo šolskih svetovalnih delavcev v Sloveniji

Povzetek V prispevku obravnavamo zadovoljstvo šolskih svetovalnih delavcev z delovno situacijo. V teoretičnem delu prispevka opredeljujemo naloge, vlogo in pomen…