Bralna pismenost in pouk

Izvleček Slovenski 15-letniki sodelujejo v primerjalni mednarodni raziskavi PISA od leta 2006, vendar povprečno število doseženih točk z leti (2009,…

Predstavitev znanstvene monografije Bralna pismenost kot izziv in odgovornost

Presentation of Publication Scientific Monographs Bralna pismenost kot izziv in odgovornost (Reading Literacy as a Challenge and Responibility)