Pozitivna psihologija in dobrobit učencev

https://doi.org/10.59132/viz/2023/1-2/23-29 Izvleček Raziskave na področju pozitivne psihologije dokazujejo, da je dobrobit učencev zelo pomembna za življenje nasploh. Pozitivna vzgoja in…