GIS kot orodje za ugotavljanje storitvenih območij – primer gasilskih postaj

https://doi.org/10.59132/geo/2022/2/48-51 Povzetek Geografski informacijski sistemi predstavljajo široko uporabno orodje v najrazličnejših strokah. V našem primeru smo uporabili računalniški program ArcGIS…