Otrokov občutek varnosti in krepitev socialnega krogotoka

Povzetek V prispevku avtorica predstavlja najnovejša odkritja polivagalne teorije Stephena Porgesa, na podlagi katere se je razvil bolj učinkovit in…