Pomen mreženja pri razvijanju (pred)opismenjevalnih spretnosti

https://doi.org/10.59132/vviz/2021/2/5-17 Povzetek Raziskavo smo zasnovali z namenom vertikalnega povezovanja dveh vzgojno-izobraževalnih institucij in strokovnih delavcev, njen cilj pa je bil…