Vloga delovnih zahtev pri delovni zavzetosti učiteljev

https://doi.org/10.59132/vviz/2018/1/5-22 Povzetek Namen raziskave je bil ugotoviti, kako so delovne zahteve učiteljev povezane z delovno zavzetostjo. V raziskavi je sodelovalo…

Nekateri dejavniki psihosocialnega blagostanja pri učencih v času šolanja na daljavo med pandemijo covid-19

https://doi.org/10.59132/viz/2023/1-2/36-44 Povzetek Zaradi pandemije covida-19 sta učenje na daljavo in socialna izolacija dramatično spremenila socialne in učne izkušnje mladostnikov. Glede…