Ustvarjalnost in inovativnost kot ključni sestavini izzivov 21. stoletja

Povzetek V članku smo analizirali pregled literature s področja ustvarjalnosti učiteljev in učencev ter s področja stalnega izobraževanja učiteljev. Članek…