Dejavniki kakovosti pri oblikovanju in izboru izobraževalnega gradiva

Povzetek V zadnjem desetletju so se oblikovala številna učna gradiva, ki naj bi podpirala učence pri učenju. Gre za učbenike,…