Kako spodbujati medkulturno in medjezikovno zavedanje v čezmejnem prostoru med Strunjanom in Miljami (projekt EDUKA 2 – čezmejni razredi)

Izvleček Namen pričujočega prispevka je predstaviti inovativni pristop k učenju in poučevanju, ki smo ga razvili v okviru projekta EDUKA…

Projekt o spodbujanju učinkovitega učenja učencev in delavnica ter konferenca na to temo za učitelje

Project for Promoting Students’ Efficient Learning and a Teachers’ Workshop and Conference on the Topic https://doi.org/10.59132/viz/2021/1-2/22-24