S participacijo v šoli spodbujamo strpne medkulturne odnose

Through Participation Schools Promote Tolerant Intercultural Relationships https://doi.org/10.59132/viz/2016/3-4/23-31