Pogovor z učenci – živimo šolo prihodnosti

https://doi.org/10.59132/viz/2019/2-3/22-25 Povzetek Osemnajstega aprila 2019 je na Zavodu RS za šolstvo potekal pogovor z učenci in dijaki osmih osnovnih ter…

Glas učenca in formativno spremljanje

https://doi.org/10.59132/viz/2019/2-3/9-14 Povzetek V članku predstavljamo nekatere ugotovitve mednarodnega projekta Erasmus+ Glas učenca – MOST do učenja, ki temeljijo na slovenski…

Izboljševanje učnih dosežkov učencev s formativnim spremljanjem

https://doi.org/10.59132/viz/2017/5-6/9-15 Povzetek Članek opisuje mednarodni projekt, v katerem je sodelovalo šest držav, članic evropskega združenja institucij za izobraževanje CIDREE (Consortium…

Intervju z Normanom Emersonom

Interview with Norman Emerson