Uporaba študije primera pri pouku v srednji strokovni šoli

Using a Case Study in Vocational Secondary School Class