Vzgoja v času pandemije zahteva izgradnjo inovativnih učnih okolij – primer vzgoje z umetnostjo

https://doi.org/10.59132/viz/2022/1-2/8-17 Povzetek V članku prikazujemo, kako smo se v projektu Razvijanje sporazumevalnih zmožnosti s kulturno umetnostno vzgojo (SKUM) odzvali na…

Animirajmo – naj podobe oživijo

Let’s Animate – Bringing Images to Life