Z Mojco Pokrajculjo v šolsko knjižnico

Izvleček Prispevek prinaša opis pouka književnosti v prvem razredu na primeru slovenske ljudske pravljice Mojca Pokrajculja. Uvodoma so podana teoretična…