Prvošolci se učijo povsod in vedno – tudi na prostem

Izvleček Gibanje na prostem v različnih življenjskih okoljih ponuja raznolike problemske in učne situacije – samo opaziti jih je treba,…