Domovinska vzgoja v osnovni šoli

Izvleček Domovina predstavlja širšo skupnost, v katero se bo posameznik dejavno vključil le tedaj, če se bo v njej čutil…