Razvijanje ekološke zavesti učencev pri pouku likovne umetnosti

Izvleček Družba vse bolj spodbuja težnjo do varovanja okolja, povečuje se nabor okoljevarstvenih vprašanj in problemov. Da lahko ustrezno ukrepamo,…