Šola zmanjšuje osip in povečuje povezanost med dijaki in učitelji

The School Reduces Secondary Student Decrease and Enhances the Connections between Students and Teachers