Vpliv zakonodaje na vsebinsko ustreznost finančnih načrtov osnovnih šol

Povzetek Finančni načrt je akt osnovne šole, v katerem finančno ovrednotimo cilje in naloge za naslednje leto. Pripravi ga računovodja…