Pogled na cilje trajnostnega razvoja skozi mednarodno raziskavo znanja in učenja TIMSS

Povzetek Agenda ukrepov za trajnostni razvoj navaja cilje trajnostnega razvoja na na videz zelo različnih področjih. Če nanje pogledamo skozi…