Umetniško delo kot izhodišče za dialog: strategije vizualnega razmišljanja

Povzetek Strategije vizualnega razmišljanja so sodobna pedagoška metoda, ki se od tradicionalnih interpretativnih metod razlikuje po svojem radikalno drugačnem pristopu…