Skupinska dinami(ti)ka v razredu: kako lahko pedagogi z naslavljanjem protiskupinskih procesov podpremo kreativni potencial razreda

https://doi.org/10.59132/viz/2021/1-2/25-29 Povzetek Protiskupinski procesi so krovni pojem za različne destruktivne procese, ki potekajo v skupinah, naslavljajo ambivalentnost in nezaupanje do…