Utrjevanje pri matematiki v 2. razredu – formativno spremljanje

Izvleček V prispevku je predstavljen primer iz prakse pri matematiki v 2. razredu, kjer smo preizkušali posamezne elemente formativnega spremljanja….