Didaktični pristop pri pouku književnosti za učenca priseljenca

Povzetek Učitelji se moramo zavedati, da ima šola poleg staršev in ostalih dejavnikov zelo pomembno vlogo pri razvijanju branja, zato…