Opolnomočenje mladih za premišljene izobraževalne in karierne odločitve

https://doi.org/10.59132/viz/2023/6/6-19 Izvleček V prispevku obravnavamo problematiko zgodnjega opuščanja šolanja (ZOŠ) pri mladih. To je zapleten in dinamičen proces, ki se…