Pogledi staršev na izobraževanje nadarjenih učencev

Izvleček V prispevku so predstavljene ugotovitve iz empirične študije, v kateri smo z anketo raziskovali, kakšno mnenje in izkušnje imajo…