Timsko poučevanje – Primer medpredmetnega povezovanja v tretjem razredu

Izvleček V prispevku želiva predstaviti timsko poučevanje kot aktivno obliko poučevanja, s katero lahko s skupnimi močmi dosežemo več. Poznamo…