Vključevanje težje gibalno oviranega in dolgotrajno bolnega učenca v OŠ

Integrating a Student with Severe Mobility Impairments and Long-Term Illness into Primary School