Situacije na ustnem delu poklicne mature

Izvleček Poklicna matura iz matematike je sestavljena iz pisnega dela v obsegu 70 % in ustnega dela v obsegu 30…