Uporaba spletnih orodij za formativno spremljanje napredka učencev pri pouku slovenščine na daljavo

Izvleček Digitalne veščine bi pri učencih morali začeti razvijati, preden nas je 16. 3. 2020 presenetil izziv poučevanja na daljavo….