Socialna vključenost učencev, pripadnikov etničnih manjšin: izzivi in priložnosti oddelčnih skupnosti

https://doi.org/10.59132/viz/2024/1-2/59-62 Izvleček Pedagoški delavci se v zadnjih letih srečujemo z vse bolj etnično raznolikimi oddelčnimi skupnostmi, kar s seboj prinaša…

Zmanjševanje etničnih predsodkov v razredu: ključ do bolj vključujoče in sprejemajoče šole

Reducing Ethnic Prejudice in Class: The Key to a More Inclusive and Accepting School