Sistematično spodbujanje, spremljanje in preverjanje vsepredmetnih veščin v mednarodnem projektu Spremljanje vsepredmetnih veščin

https://doi.org/10.59132/vviz/2016/3/7-21 Povzetek Za uspešno delovanje v različnih življenjskih situacijah potrebujemo veščine sodelovanja, komuniciranja, argumentiranja, reševanja problemov, odločanja, ustvarjalnosti in druge….

Opolnomočenje mladih za premišljene izobraževalne in karierne odločitve

https://doi.org/10.59132/viz/2023/6/6-19 Izvleček V prispevku obravnavamo problematiko zgodnjega opuščanja šolanja (ZOŠ) pri mladih. To je zapleten in dinamičen proces, ki se…

Vloga matematičnih reprezentacij v i-gradivih za delo na i-tabli

Izvleček Učitelji matematike, ki imajo interaktivno tablo (i-tablo) v razredu in jo tudi uporabljajo, za pouk praviloma ustvarjajo lastna avtorska…

Poučevanje in učenje učenja matematike – iz teorije v prakso

https://doi.org/10.59132/viz/2017/3/13-30 Povzetek V pričujočem prispevku smo se posvetili izdelavi in predstavitvi modela načrtovanja tematskega sklopa, v katerem načrtno spodbujamo razvoj…

Sistematično spodbujanje, spremljanje in preverjanje vsepredmetnih veščin v mednarodnem projektu Spremljanje vsepredmetnih veščin

https://doi.org/10.59132/vviz/2016/3/7-21 Povzetek Za uspešno delovanje v različnih življenjskih situacijah potrebujemo veščine sodelovanja, komuniciranja, argumentiranja, reševanja problemov, odločanja, ustvarjalnosti in druge….