Razvoj podjetnostnih kompetenc s pristopom globalnega učenja

Povzetek Globalno učenje je izobraževalni pristop, namenjen ozaveščanju o medsebojni povezanosti in soodvisnosti ljudi in okolja ter spodbujanju odgovornega in…