Formativno spremljanje pri pouku fizike v gimnaziji

Izvleček Dijaki imajo v procesu poučevanja veliko težav s presojo o tem, koliko znajo in kdaj znajo dovolj. Z vpeljavo…