Inkluzija učencev z avtističnimi motnjami

Povzetek Prispevek obravnava inkluzijo učencev z avtističnimi motnjami (v nadaljevanju: AM). V uvodu so povzete postopne spremembe v pristopih do…