Astronomski tabor v srednji šoli

Izvleček V članku se seznanimo z organizacijo in vsebino astronomskih dogodkov na srednji šoli. Opozorimo na ključne probleme pri organizaciji…

Astronomija kot izbirni predmet v osnovni šoli

Izvleček Poučevanje astronomije mi je še vedno, po skoraj petnajstih letih poučevanja tega predmeta, vsako leto v velik izziv. Nadgrajevanje…